Đạo giáo thường thức: Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn 

Thứ năm, 15/02/2024, 15:27 GMT+7

Thái Ất Cứu khổ Thiên Tôn Thanh Huyền Cửu Dương Thượng Đế là cửu dương chi khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là hóa thân của Đông Vương Công (tức Mộc Công ngự tại Đông Cực).

Nguồn: Nguyễn Sùng Chân

Tiên tượng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn


    *)  Trong Cứu khổ bảo cáo, khi nói về nơi ngự trị của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, cổ nhân viết:             

Thanh Hoa trường lạc giới
Đông Cực Diệu Nghiêm cung
Thất bảo phương khiên lâm
Cửu sắc liên hoa tọa

Nơi ngự trị của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chính là Thanh Hoa thế giới. Chốn Thanh hoa là một thế giới thuộc Ngọc Thanh Cảnh. Đồng thời, nó cũng chính Ngọc Thanh thiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chữ “Thanh” (青) trong “Thanh Hoa thế giới” tức là màu xanh, ám chỉ phương Đông – nơi khởi phát ánh sáng, mang nhiều sinh khí. Đây cũng là sự ám chỉ Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là hóa thân của Đông Vương Công. Nơi ngự trị của ngài là nơi hội tụ, đúc kết những gì tinh hoa, tuyệt diệu của dương khí. Cụ thể hơn, trong Thanh Hoa thế giới đó có một "cung trời Diệu Nghiêm" . Đó là nơi kỳ diệu, trang nghiêm. Sự trang nghiêm đối với cổ nhân ám chỉ cái đẹp tuyệt vời toàn hảo. Nơi đó, đầy những thứ tốt lành, tuyệt hảo, và cũng đầy những bông liên hoa, tô điểm tỏa hương sắc khắp nơi. 

Trong Diệu Nghiêm cung đó, có “thất bảo” ám chỉ cho Tam Thanh – Tứ Ngự. Tam Thanh – Tứ Ngự là bảy vị tự nhiên cao chân, vô cùng cao trọng. Bảy vị mô tả cho “thể Đạo ” và “dụng của Đạo ”. Thất bảo tức là ám chỉ cả Đạo và Đức. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ngự nơi ngát mùi dương khí kết thành mùi hương của cỏ, thanh khiết trong lành. Nơi ngài ngự được đón nhận ánh sáng của Tam Thanh Tứ Ngự, là nơi được soi sáng hoàn toàn bởi Đạo và Đức. Nơi đó không còn tăm tối, mịt mờ hay là nơi nhiễm trần tục chốn nhân gian mà là chốn vĩnh hằng và an lạc. Ở giữa thất bảo có bãi đất trống rộng lớn, nơi ấy có một đài gọi tên “Cửu sắc liên hoa tòa (tọa)”. Cửu sắc mô tả cửu dương khí, muốn nói đến Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thừa hưởng cửu dương chi khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tựa như đóa hoa sen trọn hảo ở giữa rừng hoa của Đại Đạo, tự tỏa hương thơm ngát và cũng khiến cho những đóa hoa khác được thơm lây.

*) Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thệ nguyện cứu độ chúng sanh, nên được tôn xưng là “Vạn Vị Đế Chủ Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế ”, thuộc vào một trong Lục Ngự của Đạo Giáo.

+) Ngài Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng với Chu Lăng Độ Mệnh Thiên Tôn và Hoàng hoa Đãng Hình thiên tôn được gọi là  Tam Cứu khổ Thiên Tôn , là vị thần chủ tể tối cao cứu độ vạn loại.

+)  Hay Thái ất tôn, cứu khổ chân nhân và Đại Huệ Chân nhân gọi là Đông phương cứu khổ tam thánh.

 +)  Ngoài ra, còn có Cửu Luyện Thiên  gồm :
- Thái ất cứu khổ thiên tôn 
- Thập phương cứu khổ thiên tôn 
- Cửu u bạt tội thiên tôn
- Chu lăng độ mệnh thiên tôn
- Hỏa luyện đan giới thiên tôn
- Pháp kiều đại độ thiên tôn
- Kim khuyết hóa thân thiên tôn
- Tiêu dao khoái lạc thiên tôn
- Bảo hoa viên mãn thiên tôn

+) Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nhân vì thệ nguyện độ hết thảy Thập phương chúng sinh ứng hóa khắp mười phương, nên có hiệu là “Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn " Chư vị Thiên Tôn trong 10 phương có hiệu là:

- Đông Phương Ngọc Bảo Hoàng Thượng Thiên Tôn  - Nam Phương Huyền Chân Vạn Phúc Thiên Tôn
- Tây Phương Thái Diệu Chí Cực Thiên Tôn
- Bắc Phương Huyền Thượng Ngọc Thần Thiên Tôn
- Đông Nam Phương Hảo Sinh Độ Thiên Tôn  -Đông Bắc Phương Độ Tiên Thượng Thánh Thiên Tôn
- Tây Nam Phương Thái Linh Hư Hoàng Thiên Tôn
- Tây Bắc Phương Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn
- Thượng Phương Ngọc Hư Minh Hoàng Thiên Tôn
-Hạ Phương Chân Hoàng Động Thần Thiên Tôn.

Được gọi chung là Linh Bảo Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn. Vị Thiên Tôn này còn quản lý luôn cả việc thần quỷ dưới Minh Phủ, hóa thành Thập Điện Minh Vương như:

- Đông Phương Thiên Tôn hóa thành Tần Quảng Vương của điện thứ nhất, cư trú ở Huyền Minh Cung
- Nam Phương Thiên Tôn hóa thành Sở Giang Vương của điện thứ hai, cư tại Phổ Minh Cung
- Tây Phương Thiên Tôn hóa thành Tống Đế vương của điện thứ ba, cư tại Củ Tuyệt Cung
- Bắc Phương Thiên Tôn hóa thành Ngũ Quan Vương của điện thứ tư, cư tại Thái Hòa Cung .
- Đông Bắc Phương Thiên Tôn hóa thành Diêm La Vương của điện thứ năm, cư tại Củ Luân Cung
- Đông Nam Phương Thiên Tôn hóa thành Biện Thành Vương của điện thứ sáu, cư tại Minh Thần Cung
- Tây Nam Phương Thiên Tôn hóa thành Thái Sơn Vương  của điện thứ bảy, cư tại Thần Hoa Cung
- Tây Bắc Phương Thiên Tôn hóa thành Bình Đẳng Vương  của điện thứ tám, cư tại Thất Phi Cung
- Thượng Phương Thiên Tôn hóa thành Đô Thị Vương của điện thứ chín, cư tại Bích Chân Cung
- Hạ Phương Thiên Tôn hóa thành Chuyển Luân Vương của điện thứ mười, cư tại Túc Anh Cung

 *) Theo“Thái Ất Cứu Khổ Hộ Thân Diệu Kinh” nói: Ở thế giới Trường Lạc về phương Đông có một vị đại nhân từ tên là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, hóa thân của Ngài bất khả thuyết , nghe tiếng liền cứu độ :

- Hoặc trụ ở thiên cung, hoặc giáng xuống nhân gian,
- Hoặc ở địa ngục, hoặc lẩn vào đám đông,
- Hoặc hiện Kim Đồng Ngọc Nữ,
- Hoặc hiện Đế Quân, Thánh Nhân,
- Hoặc làm Thiên Tôn Chân Nhân,
- Hoặc làm Kim Cang Thần Vương,
- Hoặc làm Ma Vương Lực Sĩ,
- Hoặc làm Thiên Sư Đạo Sĩ,
- Hoặc làm Hoàng Nhân Lão Quân,
- Hoặc làm Thiên y Công Tào,
- Hoặc hiện thân nam, thân nữ,
- Hoặc làm quan văn, quan võ,
- Hoặc làm Đô Đại Nguyên Soái,
- Hoặc làm Pháp Sư Thiền Sư,
- Hoặc làm Phật tổ, Tăng sư,
- Hoặc làm Thần Mưa Thần Gió, ...

Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn có đầy đủ thần lực tự tại, sức trí tuệ lớn vô lượng, thường giải ách nạn, phá tà, hàng ma, cũng như giải trừ hết thảy bệnh tật cho con người; cho nên cũng có tên là Thái Ất Y Vương . Ngài có đủ sức thần thông nên có thể ngao du khắp nơi như lên trời, xuống cõi người, Địa Phủ,.... Vì vậy, trên Trời Ngài có tên là Thái Nhất Phúc Thần , trần thế gọi là Đại Từ Nhân Giả , dưới địa phủ là Nhật Diệu Địa Quân, nơi chỗ ngoại đạo là Sư Tử Minh Vương, dưới Thủy Phủ là Động Uyên Đế Quân . Ngài thường hóa hiện các thân hình, theo âm thanh để cứu độ chúng sanh, nên cũng được gọi là Thái Ất Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Nhân dịp 11/11, thánh đản Thái ất cứu khổ thiên tôn,xin gửi tới Chư vị đạo hữu 1 chút kiến thức đạo học, để Chư vị tham khảo, và hiểu thêm về Thái ất cứu khổ thiên tôn nói riêng và Đạo giáo nói chung.

Chí tâm xưng niệm
Thái ất cứu khổ thiên tôn thanh huyền cửu dương thượng đế
Bất khả tư nghị công đức

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn