Tam Thanh Đạo tổ

Chủ nhật, 19/11/2023, 20:32 GMT+7

Tam Thanh 三青 là hợp xưng của Ngọc Thanh 玉清, Thượng Thanh 上青và Thái Thanh 太青, là nơi cư trú của 3 vị tôn thần tối cao mà Đạo giáo tín phụng, cho nên 3 vị tôn thần tối cao này hợp xưng là “Tam Thanh”.

Tiên tượng Tam Thanh Đạo Giáo

Theo Đạo giáo tông nguyên 道教宗源, thanh khí do hỗn động thái vô nguyên hoá sinh làm Thiên Bảo Quân 天宝君, cũng xưng là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn 元始天尊, cư trú tại Thanh Vi Thiên Ngọc Thanh Cảnh 清微天玉清境, nên xưng là Ngọc Thanh 玉清. Khí do xích hỗn thái vô nguyên huyền hoàng hoá sinh làm Linh Bảo Quân 灵宝君, cũng xưng là Linh Bảo Thiên Tôn 灵宝天尊, cư trú tại Vũ Dư Thiên Thượng Thanh Cảnh 禹余天上清境, cho nên xưng là Thượng Thanh 上清. Khí do mịch tịch huyền thông nguyên huyền bạch hoá sinh làm Thần Bảo Quân 神宝君, cũng xưng là Đạo Đức Thiên Tôn 道德天尊, tức Thái Thượng Lão Quân 太上老君, cư trú tại Đại Xích Thiên Thái Thanh Cảnh 大赤天太清境, cho nên xưng là Thái Thanh 太清. Ba vị tôn thần này mỗi vị là giáo chủ, tức Tam Động chi tôn thần, thống ngự các thiên thần, là tông của thần vương, chủ của phi tiên, vũ trụ vạn vật đều do 3 vị sáng tạo ra.
          Trong Tuỳ thư – Kinh tịch chí 隋书 - 经籍志cho rằng, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn sinh ra trước thái nguyên 太元, thọ bẩm khí tự nhiên, xông lên không trung ngưng tụ lại, chẳng biết chỗ tận cùng, cho nên xưng là Nguyên Thuỷ 元始.
          Trong Tuỳ thư – Thích Lão chí 隋书 - 释老志cho rằng, Thái Thượng Lão Quân sinh trước thiên địa, dấu vết vô thường, từng làm thầy Tam Hoàng Ngũ Đế 三皇五帝.
          Có thuyết cho rằng, Tam Thanh là 3 hoá thân của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn vào những thời kì khác nhau. Cũng có thuyết cho rằng, do Thái Thượng Lão Quân nhất thể mà hoá ra.

Huỳnh Chương Hưng ( Việt dịch)
Quy Nhơn 24/9/2019

Nguồn 
ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN
道教常识答问
Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰
                   Vương Chí Trung 王志忠
                   Đường Đại Triều 唐大潮
Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn