Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn

Chủ nhật, 28/04/2024, 22:28 GMT+7

Trong Đạo giáo, Lôi Đình là một phạm trù tối yếu quan trọng và thường được nhắc đến với nét nghĩa là hình tượng của “uy quyền Đại Đạo”. Tiên Thiên Lôi Đình đại diện cho uy quyền khai sinh khởi đầu, lúc nhất điểm nguyên dương khởi phát xua tan hồng mông thăm thẳm. Hậu Thiên Lôi Đình là lúc Dương cực Âm sinh, đủ đầy nhị khí, quần phẩm hình thành và đào dục càn khôn, dõi theo tạo vật. 

Nguồn: Long Môn

Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn

Trong Đạo giáo, Lôi Đình, cá biệt hơn là Tiên Thiên Lôi Đình được hiển hiện ở nơi Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn (Lôi Tổ, Trinh Minh Đại Đế, Phổ Hóa Thiên Tôn, v.v...). Ngài là hóa thân của Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Thượng Đế,  thống trị Lôi Bộ, tam tỉnh cửu ti, tam thập lục nội viện ti, Đông Tây hoa đài, Huyền Quan diệu các, Tứ Phủ Lục Viện ti cục. Theo đó, Lôi Tổ làm đầu lãnh của các vị Ngũ Lôi Thần Binh Thần Tướng, Tam Thập Lục Lôi Công.

Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng các vị Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Diên Thọ Ích Toán Thiên Tôn, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế Trừ Tai Lợi Vật Thiên Tôn, Thái Ất Đại Thiên Đế Bảo Chế Kiếp Vận Thiên Tôn, Lục Thiên Đỗng Uyên Đại Đế Phục Ma Thái Nhất Thiên Tôn, Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân Phổ Thí Pháp Nhuận Thiên Tôn, Cửu Thiên Thanh Thành Khả Hàn Trượng Nhân Chu Lăng Độ Mệnh Thiên Tôn, Cửu Thiên Thải Phóng Chân Quân Ứng Nguyên Bảo Vận Diệu Hóa Thiên Tôn, hợp xưng Cửu Tiêu.

Lôi Tổ chưởng ác Lôi Đình, cư tại Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ. Khi xưa, Lôi Sư Hạo Ông cúng kính hỏi Lôi Tổ về nhân duyên thượng thăng Ngọc Tiêu. Thiên Tôn liền hiển tướng tay chấp chưởng Kim Quang Như Ý, tọa trên Cửu Phượng Đan Hà Bảo Tọa, để giảng giải Lôi Pháp. Tục truyền Tổ thuyết kinh chẳng mở miệng, ám chỉ Lôi Uy Đại Đạo dõi theo quần phẩm, vô vi tự nhiên chẳng cần náo động. Bên cạnh đó, Lôi Tổ còn hiển pháp tướng thần uy, hiển tam nhãn thấu tường tam giới, thân mặc bảo giáp, tay cầm pháp tiên, ngự trên hỏa kỳ lân, xung quanh chư lôi soái tướng phù trì vệ hộ. Cả hai pháp tướng Lôi Tổ đều biểu thị sự ứng hóa tùy thời của Đại Đạo, mà cá biệt hơn là Lôi Uy vậy!

Mỗi dịp ngày mồng 6 hằng tháng và nhằm ngày Tân trong các hoa giáp, Lôi Tổ cùng các tướng tuần du tam giới, sát hạch chúng sinh thiện ác công quá và khu trừ yêu ma. Ngọc Xu Bảo Kinh thuật chuyện Thiên Tôn khi xưa trước Nguyên Thủy Hư Hoàng mà phát thanh tịnh nguyện rằng ở nơi nhân thế, nhất thiết chúng sinh, nghe biết xưng tán danh hiệu Thiên Tôn, thời đều được phù trì. Ngài nói: “Nếu tương lai tại thế có chúng sinh, nghe được danh hiệu của Thần, có thể minh tâm mặc tưởng, tác niệm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, hoặc một biến, hoặc 57 biến, hoặc trăm ngàn biến, Thần liền hóa hình thập phương, vận tâm thấu suốt tam giới, để kẻ xưng danh hiệu đều được như ý toại tâm”.

Phàm kẻ nào năng trì niệm danh hiệu Lôi Tổ, quỷ yêu đều đáng táng đảm tiêu vong, vạn thần liền ủng hộ, những điều bất thuận hóa thành cát bụi, nhất thiết ước nguyện được sở toại như cầu. Nếu có kẻ cầu Đạo đắc Tiên, mong đạt Đạo trường sinh diên mệnh, hoặc mệnh vận trắc trở, hoặc dính vào tranh tụng miệng lưỡi, hoặc khu tà trị bệnh, hoặc giải trừ oan nghiệt, siêu độ vong hồn cho đến bảo hộ bình an, đều có thể đắc toại như cầu như nguyện. 

Trong “Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Ngọc Xu Bảo Kinh”, Phổ Hóa Thiên Tôn dùng chính pháp môn của Ngài hóa thế nhân chi ngu muội, trừng thế nhân chi trọc hôn. Tụng niệm thánh hiệu có thể bãi thoát cơ hàn, tật dịch, đao binh, cửu u, hình sát, khắc hại, tham yêu, thương tàn, cô quả, họa hại, kiếp sát, tai sát, tuế sát, phá bại, oan uổng, quan tai, lao ngục, thiên ách, địa ách, thủy ách, ngũ phương ách, tứ thời ách, bổn mệnh ách, thiên ôn, địa ôn, thiên cổ, địa cổ, thiên sái, địa sái, phục liên, phục thi, cố khí, quỷ chú, thiên tai, hỏa tai, thủy tai đẳng tai nạn.

Bạch Ngọc Thiềm Tổ Sư lý giải danh hiệu Thiên Tôn rằng: “Cửu” ấy tức Dương số, lại là Thiên Đạo vậy, chủ vào Chấn Cung, lại có thuyết nói Đông Nam có Cửu Thiên, tức là chốn các Lôi Sư xuất nhập vào ra. “Thiên” nghĩa là khí chí đại, chí thánh, vô cực, vô vi. “Ứng” tức không có vật nào không thừa thiên mệnh mà sinh thành. “Nguyên” là chí đại, đứng đầu vạn thiện, là chủ Tứ thời, là đầu mối Ngũ hành. “Lôi” thị Thiên Lệnh, quyền chưởng chấp sinh sát, động tĩnh, khó lòng thấu tỏ, vạn thần đều nương ấy phụng hành. “Thanh” tức sinh hóa, vạn vật đắc Lôi Chấn Thanh mà manh nha khởi sinh. “Phổ” giả, là trên trời dưới đất, tứ duy bát hoang, cho đến vô hình hữu hình. “Hóa” tức Thiên Đạo Âm Dương, vận hành hóa hiện, lại là từ Vô thành Hữu, từ Hữu thành Vô, hóa sinh vạn vật. “Thiên Tôn” là danh xưng chí đại chí quý vậy!
Chí tâm xưng niệm: Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn.

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn