Lễ tiết quan trọng của Đạo giáo gồm những ngày nào

Thứ hai, 20/11/2023, 13:56 GMT+7

Lễ tiết của Đạo giáo căn cứ vào ngày đản sinh của thần, tiên cùng tổ sư các phái của Đạo giáo được phụng thờ mà xác định. Như mọi người đều biết, thần tiên mà Đạo giáo phụng thờ rất nhiều, hơn nữa phái biệt Đạo giáo cũng nhiều. Như vậy ngày lễ tiết của Đạo giáo cũng không ít. Nói chung, ngày lễ tiết quan trọng của Đạo giáo trừ ngày sinh của Tổ sư bổn phái ra, còn có một số ngày lễ tiết trọng yếu mà các phái của Đạo giáo xem trọng. Thời kì của những lễ tiết này, các cung quán của Đạo giáo đều tiến hành hoạt động tế lễ long trọng để chúc mừng. Dưới đây sẽ giới thiệu vắn tắt những ngày lễ tiết quan trọng.

tam-thanh-dao-giao

Ảnh: Internet


Tam Thanh tiết 三清节: tức Thánh đản của 3 vị tôn thần tối cao trong Đạo giáo. Hàng năm vào ngày Đông chí là đản thần của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn 元始天尊; ngày Hạ chí là đản thần của Linh Bảo Thiên Tôn 灵宝天尊; ngày rằm tháng 2 âm lịch là đản thần của Đạo Đức Thiên Tôn 道德天尊(Thái Thượng Lão Quân 太上老君).

Tam Nguyên tiết 三元节: tức ngày lễ 3 vị thần kì là Thiên quan 天官, Địa quan 地官và Thuỷ quan 水官. Hàng năm vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch là Thượng Nguyên Thiên quan tiết; ngày rằm tháng 7 là Trung Nguyên Địa quan tiết; ngày rằm tháng 10 là Hạ Nguyên Thuỷ quan tiết. Vào thời đạo Ngũ đẩu mễ 五斗米,  tín đồ Đạo giáo rất sùng phụng “Tam Quan”, họ cho rằng “Thiên quan tứ phúc, Địa quan xá tội, Thuỷ quan giải ách” 天官赐福, 地官赦罪, 水官解厄, “nhất thiết chúng sinh giai thị Thiên, Địa, Thuỷ tam quan thống nhiếp” 一切众生皆是天, 地, 水三官统摄. Theo sự phát triển của Đạo giáo, Tam Nguyên tiết dần hình thành.

Bàn đào hội 蟠桃会: Đạo giáo căn cứ vào thần thoại cổ đại Tây Vương Mẫu 西王母giữ thuốc trường sinh bất tử, cho rằng Tây Vương Mẫu đem bàn đào 3000 năm mới chín tặng cho Hán Vũ Đế 汉武帝để được kéo dài tuổi thọ, như vậy Tây Vương Mẫu trở thành vị thần tiên mà Đạo giáo sùng phụng. Theo truyền thuyết, ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch là đản thần của Tây Vương Mẫu. Vào ngày này Tây Vương Mẫu mở hội Bàn đào, quần tiên tụ tập dâng thọ cho Tây Vương Mẫu. Hàng năm vào ngày này Đạo giáo cử hành lễ hội long trọng gọi là Bàn đào hội. Tây Vương Mẫu tức tục xưng là Vương Mẫu Nương Nương 王母娘娘. Đản thần của Đông Hoa Đế Quân 东华帝君là mồng 6 tháng 2 âm lịch.

Ngũ lạp tiết 五腊节: phân biệt là Thiên lạp 天腊, Địa lạp 地腊, Đạo đức lạp 道德腊, Dân tuế lạp 民岁腊, Hầu vương lạp 侯王腊. Thiên lạp là vào ngày mồng 1 tháng Giêng âm lịch hàng năm; Địa lạp là vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch; Đạo đức lạp là vào ngày mồng 1 tháng 10 âm lịch; Dân tuế lạp vào ngày mồng 1 tháng 10; Hầu vương lạp vào ngày mồng 8 tháng 12 âm lịch.
       

  Ngoài ra:
- Ngày rằm tháng 1 âm lịch là đản thần của Thiên sư Trương Đạo Lăng 天师张道陵.
- Ngày 24 tháng 6 là đản thần của Quan Thánh Đế Quân 关圣帝君.
 - Ngày 17 tháng 9 là đản thần của Tài thần 财神.
- Ngày mồng 3 tháng 10 là đản thần của Tam Mao Chân Quân 三茅真君.
 - Ngày 22 tháng 12 là đản thần của Vương Trùng Dương Tổ sư 王重阳祖师.

.................................

Huỳnh Chương Hưng ( Việt dịch)
Quy Nhơn 16/11/2018

Nguồn 
ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN
道教常识答问
Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰
                   Vương Chí Trung 王志忠
                   Đường Đại Triều 唐大潮
Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn