Đạo Giáo chào sao cho đúng?

Thứ hai, 20/11/2023, 13:28 GMT+7

Đi qua trên mạng tôi hay thấy các vị Đạo hữu hay chào Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn hay phúc sinh vô lượng. Nhiều khi lại thấy có vị chào Độ Nhân Vô Lượng Thiên Tôn, hay ... Ngọc Hoàng Xá Tội Thiên Tôn! Vậy chào thế nào cho hay cho đẹp?

truong_xuan_chan_nhan

Ảnh: internet

1. Phúc Sinh Vô Lượng
Đạo giáo Tam Vô Lượng là Vô Lượng Phúc, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Trong thời kỳ cổ xưa của Đạo Giáo, khi gặp người ngoại đạo hay kẻ đồng đạo bằng vai mình, đạo hữu chào " Vô Lượng Phúc" cầu mọi điều tốt lành. Gặp thầy hay bậc trưởng bối cao niên thì chào " Vô Lượng Thọ" nhằm cầu chúc cho trường thọ diên niên. Gặp kẻ học trò hay tiểu bối thì chào " Vô Lượng Quang" nhằm chúc trí tuệ mẫn tiệp, thần quang chủ chiếu. Về sau để tiện gộp tam vô lượng nơi câu " Vô Lượng Thọ Phúc" để hay chào nhau trong Đạo vậy. Ấy thế, Vô Lượng Thọ Phúc lại đồng âm với " Vô Lượng Thọ Phật" nên theo thời gian truyền thống đổi thành Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn mà chào.
     Vậy Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn là một câu chào khởi xuất từ cả Tam Vô Lượng của cổ nhân. Chào câu Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn đã chúc người đối diện bình an tốt lành, trí tuệ khai khuếch, sống lâu trường thọ.
     Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn có chỉ vị Thiên Tôn nào không? Thưa không. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn ám chỉ tất cả thần thánh trên trời, nhưngx vị thường ban phúc nhân gian.
     Chào Vô Lượng Thiên Tôn có đúng không? Đây là một thói quen trong hành trì. Nhiều vị để giản thiểu lời nói mà chào như vậy là không có căn cứ kinh cũng như khoa! Vô Lượng Thiên Tôn? Rất nhiều thiên tôn?! Nếu muốn rút gọn lời chào, bạn có thể chào Phúc Sinh Vô Lượng thì hay hơn!

2. Các dịp đặc biệt khác
     Kèm theo cách chào Phúc Sinh Vô Lươngj, ta còn hay gặp các câu khác.
     a, Độ Nhân Vô Lượng Thiên Tôn
Nguyên Thuỷ Thuyết "Thái Thượng Đỗng Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh" mà độ Quần Tiên. Chủ Thần của bộ kinh này là Tam Thập Nhị Thiên Thượng Đế, Độ Nhân Vô Lượng Thiên Tôn. 
     Câu này chỉ dùng cho Độ Sư chào đệ tử, hoặc vào dịp Tam nguyên, Trừ tịch hay gia chủ nhà có tang!
     b, Công Đức Vô Lượng Thiên Tôn 
Là Chính "Canh Sinh Vĩnh Mệnh Thiên Tôn" tức Văn Xương Đế Quân. Câu này nhằm tán thán công đức mà ai đó vừa khởi thiện.
     c, Khác
Danh hiệu Thiên Tôn " Bất khả đắc văn" - Rất hiếm có để được nghe biết. Vì thế, ta phải trân quý và tôn trọng vô cùng. Không nên cử dương bừa bãi. Chỉ chào bằng danh hiệu thiên tôn vào ngày thánh đản hay khánh hội của ngài. Hoặc cùng lắm, những dịp đặc biệt phù hợp mà theo truyền thống vẫn hay làm mà thôi!
Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn!

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn