Bạch Ngọc Thiềm là ai?

Thứ năm, 25/04/2024, 23:25 GMT+7

Bạch Ngọc Thiềm là ai? 

Bạch Ngọc Thiềm là một trong Ngũ Tổ của Đạo giáo Toàn Chân Nam tông. Tổ vốn họ Cát, danh Trường Canh, tự Như Hối hay Tử Thanh, hiệu Hải Quỳnh Tử, Hải Nam Ông, Võ Di Tán Nhân,… Đạo Giáo tôn là “Tử Thanh Điện Phái Thần Tiêu Phụ Nguyên Chân Quân Ngũ Lôi Diễn Pháp Thiên Tôn”, “Thanh Minh Văn Giáo Tổng Trị Ti Bạch Chân Nhân”.

Nguồn: Long Môn

ảnh Bạch Ngọc Thiềm tổ sư

Bạch Ngọc Thiền tổ sư người đất Quỳnh Châu, Hải Nam. Thân mẫu Tổ nằm mộng thấy một con bạch thiềm (cóc trắng), về sau hạ sinh anh hài nhằm hôm Vọng tháng Ba Nông lịch. Vốn Tổ họ Cát, nhưng thân mẫu tái giá với người họ Bạch đất Lôi Châu, nên cải họ thành Bạch. 

Thuở ấu niên, Tổ ham thích kinh thư, trí tuệ viên đầy, chỉ cần trông xem đã có thể nhớ đủ. Năm 12 tuổi, Tổ đạt đồng tử khoa, am cửu kinh, năng thi phú, lại giỏi bề thư hoạ triện khắc. Lớn thêm, Tổ xuất gia, bái Trần Nê Hoàn Tổ sư làm thầy. “Hải Nam Ngọc Thiềm Tiên Sinh Sự Thật” nói Tổ tại đất Quảng Đông, núi La Phù, bái Trần Nam (tự Nê Hoàn, vị tổ thứ tư của Nam Tông Đan Đỉnh Phái) làm thầy, học đạo chín năm, đắc được đan quyết. Bạch tổ bác học đa tài, ngộ tính thậm cao, được Trần Nê Hoàn Tổ sư xem trọng. Tương truyền, Nê Hoàn Chân Nhân từng đưa Bạch Tổ đến núi Vũ Di đất Phúc Kiến để truyền nội đan thuật.

Với tư cách là người lãnh đạo và người đặt nền móng khai khởi cho Đạo giáo Nam Tông, Bạch Ngọc Thiềm tổ sư đã có những đóng góp toàn diện, sâu sắc. Tài uyên bác của Tổ bao quát nhiều khía cạnh từ thi ca, thư pháp, hội họa, cho đến y học và dưỡng sinh, thiên văn học, lịch pháp, phù lục… . Ngoài những thành tựu to lớn về Đạo học, thành tựu văn hóa của Tổ cũng vô cùng cao trọng, được mệnh danh “Thi-Thư-Hoạ tam tuyệt”. 
Chí tâm quy mệnh lễ. Nhược quan cầu chân, Hải nam phỏng đạo. Đạm tâm vu kim ngọc cẩm phô, thỉ tu vu xan tuyết ngọa băng. Tiển túc bồng đầu, tại tại bất tùy tục mạo; xan hà phục khí, thời thời khổ tích trinh tu. Họa mai họa trúc dĩ tự ngu, thả ẩm thả ngâm nhi phất quyện. Phong lưu tự tại, đạo pháp vô biên. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ. Tử Thanh Điện Phái, Thần Tiêu Phụ Nguyên Chân Quân, Ngũ Lôi Diễn Pháp Thiên Tôn.

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn