Chân kinh, Thần chú

09:23, 25/02/2024
Thiên Quan bảo cáo: Chí tâm quy mệnh lễ: Huyền đô nguyên dương, tử vi cung trung; bộ tam thập lục tào, giai cửu thiên vạn chúng, khảo giáo đại thiên thế giới chi nội, lục tịch thập phương quốc thổ chi trung
22:28, 15/02/2024
Đạo giáo có nhiều pháp hội nhằm mục đích siêu độ vong linh. Trong đó, phần đa vị chủ thần của các khoa nghi này chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Việc khải thỉnh Cứu Khổ Thiên Tôn giáng lâm đàn tràng nguyên khởi Cứu Khổ Thiên ...
13:19, 12/02/2024
Thiên tôn ngôn: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, dục đắc quá khứ kiến tại vị lai tam thế chi trung, bất đọa chúng nan giả, chí tâm thụ trì thử kinh, cập chư phúc nhật tu thiện kiến công, kiến thân an nhạc, mệnh quá phi thiên. 
13:10, 12/02/2024
Ngũ Lão Tổng Cáo: Chí tâm quy mệnh lễ. Âm dương thủy tổ, thiên địa căn nguyên. Thụ cáo mệnh vu Ngọc Hoàng, bỉnh chú chương vu Linh Bảo. Thải thư cẩm triện, thổ ngũ khí chi tinh hoa; xích phúc đan nang, phát ...
13:44, 20/11/2023
Lữ Tổ bảo cáo là một bảo cáo thông dụng đối với Toàn Chân đạo. Bảo cáo nói về Hưng Hành Diệu Đạo Thiên Tôn – người được thế gian biết đến với tên Lữ Động Tân, một trong bát tiên của Đạo giáo. Lữ Động Tân tên húy là ...
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn