Ngày Lễ Đạo Giáo

22:31, 28/04/2024
Hậu Thổ là một trong Tứ Ngự (hoặc Lục Ngự, hoặc Thất Bảo). Đây là một trong những vị tôn thần tối cao của Đạo giáo. Trong các văn khấn dân gian, ta thường nghe “Hoàng Thiên Hậu Thổ”, “Hoàng Thiên” có thuyết nói là Ngọc ...
22:34, 28/04/2024
Ngày mười chín tháng ba Nông lịch, nhằm ngày Thánh đản Nhật Cung Thái Dương Tinh Quân. Quý đạo hữu thành tâm xưng niệm Thái Dương bảo cáo, nguyện cầu ngài từ bi, chiếu rọi Thái Dương Chính Khí bảo hộ thân hình.
08:20, 25/02/2024
Ngày Rằm tháng Giêng, nhằm Thượng Nguyên tiết, Đạo giáo khánh hạ Thượng Nguyên Cửu Khí Tứ Phúc Thiên Quan Diêu Linh Nguyên Dương Đại Đế Tử Vi Đế Quân thánh thọ
09:50, 12/02/2024
Ngày hăm mươi hai tháng Chạp, Đạo giáo cung nghênh Vương Trùng Dương Tổ sư đản nhật. Toàn Chân Đạo, theo Kim Liên Chính Tông Ký, Tần Chí An viết: “Thị giáo dã, nguyên vu Đông Hoa, lưu vu Trùng Dương, phái vu Trường Xuân, nhi kim nhi hậu ...
13:56, 20/11/2023
Lễ tiết của Đạo giáo căn cứ vào ngày đản sinh của thần, tiên cùng tổ sư các phái của Đạo giáo được phụng thờ mà xác định. Như mọi người đều biết, thần tiên mà Đạo giáo phụng thờ rất nhiều, hơn nữa phái biệt Đạo ...
13:55, 20/11/2023
Để phục vụ nhu cầu hiểu biết, giúp chư vị nắm sơ qua về lịch tiết thánh đản Tổ Sư, Tôn thần chủ yếu của Đạo giáo. Tôi mạn phép đưa ra bài viết này. Còn nhiều thiếu sót nên mong chư vị Đạo hữu lượng thứ và góp ý thê
13:54, 20/11/2023
Ở trong núi chính là Sơn Thần Thổ địa, tại viên lâm là Viên lâm Thổ địa, tại nhân gian là Trụ Trạch Thổ địa, tại chùa chiền là Hộ Miếu Thổ địa, tại miếu thờ là Vực Chân Thể,
13:53, 20/11/2023
Câu Trần Thượng Cung Thiên hoàng đại đế ngự tại Nam Cực Giáng Tiêu cung. Câu Trần Thượng Cung hiệp trợ Ngọc Hoàng Thượng Đế chấp chưởng nam bắc lưỡng cực cùng thiên, địa, nhân tam tài, thống ngự chúng tinh,  chủ trì mọi ...
13:52, 20/11/2023
Nông lịch 3/2, Đạo chúng cung nghênh Văn Xương Đế Quân thánh đản Văn Xương đế quân hay tử đồng đế quân, chưởng quản phúc lộc, chủ tể công danh. Tại đạo giáo tôn là “Canh sinh vĩnh mệnh thiên tôn”, “Thất khúc linh ứng thiên ...
13:51, 20/11/2023
Ngày mồng ba tháng tám, Đạo giáo quan niệm là ngày Thánh đản của Táo Quân. Quý đạo hữu thành tâm xưng niệm bảo cáo, mong được "tứ phúc xá tội, di hung hoá cát".
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn