Việt Nam Chính Nhất Quán

Chủ nhật, 17/12/2023, 13:09 GMT+7

☯Nguồn gốc và quá trình hình thành:

Việt Nam Chính Nhất Quán là một Đạo Quán được hình thành từ ngày 09 tháng 9 năm 2009. Người đứng đầu Đạo Quán là trụ trì Đạo trưởng Vương Long Hoa

☯Tôn phụng:

Việt Nam Chính Nhất Quán tại Hà Nội thờ Tam Thanh thánh tổ và Tổ sư gia Trương Thiên Sư là thần chủ. Ngoài ra còn tôn phụng các vị chân tiên khác như: Lôi tổ, Huyền Thiên Thượng Đế, Lục ngự cao chân, Nam Bắc nhị đẩu, Chính Nhất tứ đại hộ pháp nguyên soái...

☯Kế thừa:

Việt Nam Chính Nhất Quán từ ngày thành lập đến nay đã được hơn 10 năm. Trải qua nhiều biến cố và đổi thay đến nay Đạo Quán đã có cơ sở vững chắc về Đạo học. Số lượng đệ tử và tín chúng tham gia tu tập nghiên cứu và học tập ngày một nhiều đã kế thừa được các tinh hoa cơ bản của Đạo giáo.

☯Tôn chỉ, mục đích phát triển:

Không nằm ngoài tôn chỉ cứu nhân độ thế và cũng là mục đích để phát triển Đạo Quán ngày một lớn mạnh hoằng dương Đạo Pháp, để Đạo Pháp của chư Tổ mãi mãi lưu truyền hậu thế, Đạo mạch truyền lưu

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn